Macbook MSoffice-magazine
Foutje gemaakt in Excel?

Heb je een fout gemaakt of verkeerd geklikt? Kijk dan eens in de taakbalk, waar je twee pijltjes zult zien staan. Klik op het linker pijltje. Dit pijltje zorgt ervoor dat de laatst gedane actie ongedaan wordt gemaakt. Indien je per ongeluk iets verwijderdEx of verkeerd invult, is het zo erg makkelijk op te lossen. Je hoeft dus niet bang te zijn te experimenteren of dingen uit te proberen. Deze optie maakt de laatst gedane taak volledig ongedaan. Mocht je dus tegen problemen aanlopen, gebruik dan deze optie.

Per ongeluk op Ongedaan maken geklikt? Klik dan op het andere pijltje. Deze zet het document weer terug naar hoe je het had voordat je op Ongedaan maken klikte.

Je werk opslaan

Nu je gegevens hebt ingevoerd, is het wel makkelijk dat we die bewaren. Klik op de knop Start. Nu kun je kiezen voor Bestand en dan voor de optie Opslaan of Opslaan als…

Geef je werk een naam en sla het op op een plek waar je het makkelijk terug kunt vinden. Het is belangrijk je werk regelmatig op te slaan, om zo te voorkomen dat je je werk verliest als je computer bijvoorbeeld blijft vast hangen. De optie Opslaan Als biedt mogelijkheden om het geschreven bestand als een ander soort bestand op te slaan. Met dit programma is dit in de meeste gevallen niet nodig en voldoet de ‘gewone’ Opslaan-optie om je gegevens te bewaren. 

Bij grotere werkmappen, of werkmappen die diagrammen of tabellen bevatten, kan het opslaan best een tijdje in beslag nemen. Dit is normaal, schrik hier niet van. Als je het programma opeens afsluit, omdat je denkt dat het vastgelopen is, heb je kans dat je je data kwijt bent, en dat moet je natuurlijk niet hebben.

Terug naar Microsoft Excel: De basis